"The College Scorecard strikes out" https://t.co/2Oxuog3ev8